Започва изграждането на нова сграда на читалището в село Поленица

Орел Лебница победи Долно Осеново с 3:1 в отложен мач
февруари 9, 2021
Археологически музей Сандански с нови артефакти
февруари 11, 2021
Новата сграда на НЧ „Яне Сандански -1959“ в село Поленица ще бъде изградена по проект „Основно обновяване и рехабилитация на сградата на читалището в село Поленица“, съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между община Сандански, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – Сандански.
Това ще бъде първата нова читалищна сграда, която се изгражда в общината ни от повече от 40 години. Тя ще разполага със зала за провеждане на културни и репетиционни дейности и ново помещение за читалищната библиотека.
С осигурени от община Сандански допълнителни средства, прилежащата дворна площ ще бъде облагородена и благоустроена с поставяне на пейки, ремонт на съществуващата беседка, изграждане на алейна мрежа и озеленяване.
С построяването на новата читалищна сграда ще се запази и съхрани богатата култура, духовността, традицията и бита на региона.
Източник : Община Сандански