Археологически музей Сандански с нови артефакти

Започва изграждането на нова сграда на читалището в село Поленица
февруари 10, 2021
Учениците от IV ОУ „Св.Св.Козма и Дамян“ с отлично представяне на общинските кръгове на олимпиади
февруари 11, 2021
Пандемичното време даде възможност на музейните специалисти от Археологически музей-Сандански, с филиал – Музей за историята на гр.Мелник да засилят музейната работа, свързана с обработката на материалите във фондовете. Бяха идентифицирани над 250 музейни единици, някои от които вече са въведени в инвентарните книги.
Макар, че идентифицираните предмети са открити отдавна, задълбочените проучвания върху тях показаха нови данни относно бита на населението в античния град. Жителите на Партикополис, в по-голямата си част тракийци от племето меди, възприели характера и поведението на римски граждани, не са забравили своите традиции и връзката им с обожествения воин-конник, представяйки го върху своите лампи; отношението си към бижутата и доброто вино, наливано с кани и съхранявано в амфори.
***Самото бижутерско производство също ни показа новости. Една от тях е поставянето като гробен дар на гривни и други бижутерски изделия – копчета и апликации от изключително редкия минерал гагат – камък, който древните са свързвали със задгробния живот. Идентифицирането на някои предмети ни показа и присъствието на готи, заселили се тук и показали своето отношение към стъклото и производството на дребни маниста, някои от които с позлата. Установи се и още една рядка бижутерска техника – с цел закрепване на скъпоценния камък към плитката и фина касета, като свързващ материал да се използва разтопено стъкло (пръстен с камък).
***Бяха идентифицирани изключително редки елементи от бронз – свързани с облеклото: свързващите части от военни брони, т. н. lorica segmentata, както и бронзови фибули, предпочитани от готското население и изключително редки за нашите земи; сребърни накити и предмети, свързани с изповядването на езически култове и раннохристиянски поменални практики.
Източник : Община Сандански