Учениците от IV ОУ „Св.Св.Козма и Дамян“ с отлично представяне на общинските кръгове на олимпиади

Археологически музей Сандански с нови артефакти
февруари 11, 2021
Второкласник от Сандански композира песни
февруари 11, 2021
Приключиха общинските кръгове на олимпиадите по различните предмети. И през тази година учениците от IV ОУ „Св.Св.Козма и Дамян“ показаха активност и голям брой ученици се явиха в този кръг, въпреки трудностите с COVID обстановката.
Участниците постигнаха много добри резултати, за което заслуга разбира се имат и техните учители, които успяха да ги подготвят за този формат, въпреки трудностите на този вид обучение /ОРЕС – обучение от разстояние в електронна среда./
Ето и участниците и класираните за областни кръгове :
Участници в училищния кръг на олимпиадата „Знам и мога” за учениците от 4. клас проведен на 23.01.2021 г.
№ Име
1. Ивайла Любомирова Влахова – класирана за областен кръг
2. Марая Георгиева Тенкова – класирана за областен кръг
3. Антон Емилов Джамбазов
4. Стефан Георгиев Стоилов
5. Ани Атанасова Комитова
6. Божидара Георгиева Кафтанова
7. Александър Божидаров Андонов
8. Кирилка Николаева Стойчева
9. Анастасия Симеонова Граматикова
10. Кирил Тодоров Кирилов
11. Живко Иванов Костов
Участници в училищния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 4. клас проведен на 16.01.2021 г. и за учениците
от 5-7 клас проведен на 23.01.2021 г.
1. Марая Г. Тенкова – 4 кл. – класирана за областен кръг
2. Ивайла Л. Влахова – 4 кл. – класирана за областен кръг
3. Божидар Бл. Божинов – 4 кл. – класиран за областен кръг
4. Стефан Г. Стоилов – 4 кл. – класиран за областен кръг
5. Антон Ем. Джамбазов – 4 кл. – класиран за областен кръг
6. Ани Атанасова Комитова – 4 кл.
7. Александър Б. Андонов – 4 кл.
8. Кирил Т. Кирилов – 4 кл.
9. Живко Ив. Костов – 4 кл.
10. Анастасия Сим. Граматикова – 4 кл.
11. Ивайла Р. Симеонова – 4 кл.
12. Анелия Г. Божкова – 5 кл.
13. Антония Св. Донкова – 5 кл.
14. Станислав Т. Томов – 5 кл.
15. Стефка К. Димитрова – 5 кл.
16. Яница Г. Кафтанова – 5 кл.
17. Константин Кр. Пехливанов – 6 кл.
18. Теодора Т. Георгиаду – 6 кл.
19. Илиян Стр. Василев – 6 кл.
Участници в училищния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учениците от 7. клас проведен на 25.01.2021 г.
1. Симона Симеонова Черешарова – класирана за областен кръг
Участници в училищния кръг на олимпиадата по астрономия за учениците от 5 – 7. клас
1. Невена Евгениева Иткова – 5 кл. – класирана за областен кръг
Участници в училищния кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от 5 – 7. клас проведен на 22.01.2021 г.
1. Станислав Тодоров Томов V кл.
2. Радослав Бойков Шаварски VI кл
3. Теодора Томас Георгиаду VI кл.
4. Марио Кирилов Янков VI кл.
5. Николай
Кирилов Кирилов VI кл.
6. Симона Симеонова Черешарова VII кл.
Участници в училищния кръг на олимпиадата по история и цивилизация за учениците от 5 – 7. клас проведен на 25.01.2021 г.
1. Стоян Евгенив Итков V кл.
2. Илиян Страхилов Василев VI кл.
3. Константин Красимиров Пехливанов VI кл.
Предстоят областните кръгове на олимпиадите. Пожелаваме успех на класираните ученици. Бъдете здрави!