Сандански е домакин на национална конференция на общинските секретари

Общински съвет-Сандански заседава в четвъртък
юни 14, 2022
Общински съвет даде съгласие община Сандански да кандидатства за модернизация на пазара
юни 16, 2022
Сандански е домакин на XVI Практическа конференция на Национална асоциация на секретарите на общини в Република България! Работната конференция бе открита от зам.-кмета на община Сандански – Павлина Караджова, която пожела ползотворна и успешна работа на всички участници във форума.
По време на Конференцията са предвидени презентации и дискусии по актуални въпроси в работата на секретарите на общините, свързани с ГРАО, промени в законодателството в тази област на ежедневно извършвани от общините административни услуги, настойничество и попечителство.