Общински съвет-Сандански заседава в четвъртък

Писмо на футболен клуб Вихрен предизвика реакции в комисиите към ОбС-Сандански
юни 10, 2022
Сандански е домакин на национална конференция на общинските секретари
юни 15, 2022

При проект за дневен ред от 23 точки ще заседава Общински съвет – Сандански този четвъртък. Редовната сесия ще се състои от 09:00 часа в Заседателната зала на община Сандански.

Традиционно първа е точка „Питания“, в която възможност за въпроси към кмета и общинска администрация ще имат общинските съветници и граждани.

Общинска администрация внася за втори път предложение за закупуване на един брой фабрично нов специализиран автомобил – каналопочисваща машина чрез финансов лизинг, като внася допълнителни корекции и пояснения към него. До повторното предложение се стига след като на предишното заседание на ОбС-Сандански възникнаха много въпроси и се взе решение материалът да бъде оттеглен.

Съветниците ще гласуват и правилник на новото звено „Спортни имоти“ в община Сандански. То  ще бъде на подчинение на кмета на общината Атанас Стоянов. Звеното ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства към община Сандански и ще се грижи за ефективното стопанисване на общинската спортна база.

Предложение за изменение на схемата за преместваеми обекти ще бъде гласувана. Точката е свързана с два общински терена на бул. „Свобода“ и на търговската улица „Македония“ пред ГУМ в Сандански, върху които са поставени временни търговски обекти. Предстоят нови търгове за тези обекти, тъй като договорите им изтичат.

Предстои и одобряване на предложението за отдаване под наем на помещението, предназначено за кафе в Многофункционалната спортна зала.