Общински съвет даде съгласие община Сандански да кандидатства за модернизация на пазара

Сандански е домакин на национална конференция на общинските секретари
юни 15, 2022
Питания и дебати на редовното заседание на Общински съвет-Сандански
юни 16, 2022

С пълно мнозинство днес Общински съвет-Сандански даде съгласие за община Сандански да кандидатства за цялостна модернизация на градския пазар и възложи на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за целта.

Концепцията за пазара е разработена като зона с три отделни нива, подземна за паркинг, наземна със зони за търговия и етаж с  административни и търговски помещения.

С това решение ОбС-Сандански ще даде възможност Община Сандански да търси възможности за финансиране в новия планов период.