Питания и дебати на редовното заседание на Общински съвет-Сандански

Общински съвет даде съгласие община Сандански да кандидатства за модернизация на пазара
юни 16, 2022
Стана ясно кога започва закърпването на дупките и подновяването на маркировката в Сандански
юни 17, 2022

Днешното заседание на Общински съвет – Сандански премина в дебати по някои от точки в Дневния ред, обсъждани и по време на постоянните комисии. Общо 24 точки разгледаха общинските съветници, включително питания и изказвания на граждани.

Заседанието започна с точка „Питания“, съветник Живко Иванов насочи вниманието на колегите си и кмета на общината към сигнал за ежедневен силен шум от мотори, които тормозят живущите на бул.Свобода и призова за взимане на мерки за справяне с проблема.

Ивелин Терзийски засегна темата с лошото състояние на уличната мрежа и пътна маркировка и отправи питане кога дупките по града ще бъдат запълнени и ще бъде положена нова пътна маркировка, в отговор кметът Стоянов внесе яснота, че тече обществена поръчка и очаква, че началото на месец юли ще стартира работата.

Георги Георгиев прикани община Сандански и компетентните органи да вземат мерки за пропадането на пътя за село Плоски и отново призова за спиране движението на тежкотоварни камиони по този път.

Петър Додушев зададе въпрос, защо градските тоалетни, които трябва да се поставят до поликлиниката и общината не се пускат, кметът на общината Атанас Стоянов внесе яснота като обяви, че проблемът е технически и за да бъдат пуснати в екпоатация тези тоалетни трябва да бъдат свързани с канализацията.

Съветниците дадоха съгласие за закупуване на един брой фабрично нов специализиран автомобил – каналопочисваща машина чрез финансов лизинг. Бе гласуван и правилник на новото звено „Спортни имоти“ в община Сандански. Звеното ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства към община Сандански и ще се грижи за ефективното стопанисване на общинската спортна база.