Община Сандански с искане участък от Е-79 – Сандански-Кресна да стане общински

Един франзуцин – на път: Мелник – вино, пирамиди и един деспот
ноември 23, 2021
Община Сандански прави постъпки за придобиване собствеността на бившата сладкарница „Чинара“
ноември 24, 2021

По предложение на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, утре общинският съвет в курортната община ще дава съгласие да бъдат предприети действия по промяна на собствеността на участък от пътя Е-79 Сандански – Кресна от публична държавна в публична общинска собственост.

Със това предложение община Сандански цели разширяване на урбанизираната територия в тази част на града, както и планиране и изготвяне на комуникационно-транспортна схема. С промяната на собствеността община Сандански ще улесни и насърчи бъдещи инвестиционни намерения в района.