Община Сандански прави постъпки за придобиване собствеността на бившата сладкарница „Чинара“

Община Сандански с искане участък от Е-79 – Сандански-Кресна да стане общински
ноември 23, 2021
Община Сандански започва изплащането възнагражденията на секционните избирателни комисии
ноември 26, 2021

На днешното редовно заседание Общински съвет – Сандански даде съгласие да се предостави безвъзмездно за управление в полза на Община Сандански имот – частна държавна собственост, представляващ бивша сладкарница „Чинара“, за нуждите на Археологически музей – Сандански и развитието на културния туризъм. Със своето решение съветниците възложиха на Кмета на община Сандански да сключи договор за предоставяне за управление на описания в т.1 имот, ако Областният управител на област Благоевград издаде заповед за предоставяне на имота за управление на Община Сандански.