Община Сандански започва изплащането възнагражденията на секционните избирателни комисии

Община Сандански прави постъпки за придобиване собствеността на бившата сладкарница „Чинара“
ноември 24, 2021
Сандански грейва празнично днес
декември 2, 2021
От 29 ноември /понеделник/, от 10:00 до 16:00 ч., община Сандански ще започне изплащането на възнагражденията на участниците в секционните избирателни комисии /СИК/, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание.
С цел избягване струпването на хора, изплащането ще се извършва във фоайето на сградата на община Сандански, гише ИНФОРМАЦИЯ!
Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.