На 4 февруари гласуват Бюджет 2021 г. на община Сандански

Интервю с директора на III ОУ „Христо Ботев“ Румен Сидеров
януари 28, 2021
Спортният министър Красен Кралев посети Сандански
януари 29, 2021

Общинският съвет в Сандански се събира за първи път тази година. Заседанието ще се проведе на 4 февруари, като в проекта за дневен ред са включени общо 24 точки.

Най-важната точка е приемането на Бюджет 2021 за община Сандански. 52 млн. лв. е рамката на бюджета за настоящата календарна година, с 15 млн.лв повече от миналата година. Завишението идва от увеличението от централния бюджет, субсидията за делигирани социални дейности. Другото увеличение е от преходен остатък, от който 4 млн. лв. за ремонт на бул.Европа и 4.45 млн. лв за пътя Катунци-Златолист. Увеличаване на средствата от делигираните държавни дейности идва от скока на минималната работна заплата.

Одобрение на броя на общата численост и структура на общинската администрация ще гласува ще на сесията си в другия четвъртък ОБС-Сандански. Утвърждаване на спортния и културния календар за 2021 година са сред точките залегнали в дневния ред.

Съветниците ще трябва да дадат своя вот и за започване на процедура по кандидатстване на община Сандански за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС за „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежда на община Сандански“ като проект в сектор „Управление на водите“.

Местният парламент ще обсъди План за концесии за периода 2021-2027 година, както и искане от управителя на фирмата за чистота „Стройкомтранс“ за закупуване нова техника за нуждите на предприятието.

Съветниците ще разгледат предложението на кмета Атанас Стоянов относно приемането на цени за ползване на Многофункционалната спортна зала в града.

 

Снимка : NET+