Интервю с директора на III ОУ „Христо Ботев“ Румен Сидеров

Партиите се стягат за избори. Номинациите в Сандански още неясни
януари 28, 2021
На 4 февруари гласуват Бюджет 2021 г. на община Сандански
януари 29, 2021

Продължаваме с рубриката за образованието в община Сандански.

Днес Ви срещаме с директорa на III ОУ „Христо Ботев” гр.Сандански – Румен Сидеров, който се съгласи да даде интервю пред екипа ни.

 

Г-н Сидеров, какво е за Вас да сте директор на III ОУ „Христо Ботев” гр.Сандански ?

За мен това е голяма отговорност, предизвикателство и удовлетвореност при постигане на поставените цели.

Кое прави Вашето училище уникално? Кое е различното и полезно послание, което искате да предадете на учениците си?

Нашето училище успя да се утвърди като едно от водещите учебни заведения в града и това е съвкупност от усилията на добър екип от ръководство, педагози, подобрена инфраструктура и непрекъсната амбиция за осъвременяване, модернизация и непрекъснат стремеж училището ни да се превърне в място за ентусиазирани и успешни хора. На учениците ни пожелавам да бъдат винаги търсещи и жадни за знания, за да израснат като знаещи и можещи хора, които не се предават пред трудности, а развиват стремежите си и реализират мечтите си.

Г-н Сидеров, Вие имате дългогодишен опит в образованието. 2020-та година обаче постави ученици, учители и родители в една специфична ситуация, в която обучението преминава онлайн. Как се отразява това на учителите и учениците?

В трудните условия, в които ни постави 2020г. ръководство, учители, ученици, родители – всички ние заедно приехме визията за екипност и взаимна грижа. Всичко е въпрос на добро желание, ценности и доверие , за да направим всичко на ниво. Мобилизирахме сме и работата потръгна. Удовлетворени сме от постигнатото и сме мотивирани в търсене и прилагане на нови ресурси за усвояване на знания и успешно справяне в среда на електронно обучение.

– Г-н Сидеров, как протича учебния процес в III ОУ „Христо Ботев” в условия на пандемия ?

В рамките на нормалното, при спазване на всички противоепидемични мерки. Учебният процес протича при добра организация и присъствено и в електронна среда. Вярваме и полагаме всички усилия учебният процес да бъде ефективен за всички.

– Как се справят най-малките, първокласниците?

От 4 януари най- малките ученици се завърнаха в училище. Мога да кажа , че те се завърнаха  с голямо желание. В разговори с тях те споделят, че им е липсвал контакт с другите деца. Много по- добре и по-забавно се чувстват в училище. Справят се отлично, за което огромна заслуга има работата на колегите класни ръководители и учителите на групи за ЦДО.

– Колко процента от педагогическия и непедагогическия персонал в училището са желаещи да се ваксинират срещу Covid-19 ?

10% от всички служители в училището заявиха желание да се ваксинират. Ваксинирането е доброволен акт и всеки сам преценява дали ще се ваксинира. Още повече, че знаете колко противоречива са мненията по този въпрос и те дойдоха  не само в социалните мрежи. Такива мнения се чуха от доста утвърдени медици и учени  в ефира на националните медии. Това няма как да не окаже влияние. Вероятно на по- късен етап болшинството от служителите ще се ваксинират.

-Колко ученици се обучават в училището и какъв е броят на педагогическия екип ?

Към днешна дата в училището се обучават 802 ученици от  първи до седми клас, от тях 515 посещават групите за ЦДО- 19 в начален етап и 4 в прогимназиален етап. Седемдесет и трима са педагогическите специалисти  в училището.

Какво искате да постигнете за училището, на което сте директор?

Бих искал нашето училище да продължи да се модернизира, за да отговаря на бързия ход на съвременните изисквания, да не бъде статично, а да има още по-добре оборудвани кабинети, условия за спорт и творчески дейности и всичко това се стремим да подсигурим. Но ще бъда удовлетворен, когато училището бъде духовно средище, което не само ни учи на определен обем от знания, а ни учи как да учим през целия живот. Иска ми се да има  екипност, ценности и подготовка за реалния живот. Учителите да работят с плам, защото само тогава училището ще бъде устойчиво в бъдещето.