Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев“ се включи в Националната инициатива за отбелязване на Деня на Европа и Европейска година на младежта 2022 год.

Технолог ще се грижи за здравословното хранене в детски градини и училища в община Сандански
май 14, 2022
Община Сандански посрещна делегация от побратимената немска община Фройденщат
май 17, 2022
Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански, се включи в Националната инициатива за отбелязване на 9 май като Ден на Европа и Европейска година на младежта 2022 год. с общо наименование „Европейска седмица в България“.
Събитието, което се проведе, бе обвързано с новите европейски приоритети – зелена тема, приобщаващо образование и дигитализация.
Ученици представиха екологично-чиста къща („Къща на бъдещето“), която използва алтернативни източници на енергия. Идеалната къща на бъдещето е напълно автоматизирана, 100 % чиста, свободна от енергия на въглеродите, които оставят своя унищожителен отпечатък върху планетата ни. По този начин би се намалило използването на синя енергия и така бихме могли да дадем своя принос в опазването на нашия дом.
Тематичният ден е продължение на отбелязването на Деня на Земята, когато такива „Екологично чисти къщи“ бяха представени от още два екипа.
Събитието бе представено пред Павлина Караджова – зам.-кмет на община Сандански, Радостина Траянова директор на Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело”, учители и ученици от Земеделската гимназия в гр. Алексинац (Сърбия), учители и ученици от ЗПГ „Климент Тимирязев“, и родители.