Технолог ще се грижи за здравословното хранене в детски градини и училища в община Сандански

На отчето-изборно събрание ГЕРБ-Сандански избра за общински ръководител Стоян Стоев
май 13, 2022
Земеделска професионална гимназия „Кл.Тимирязев“ се включи в Националната инициатива за отбелязване на Деня на Европа и Европейска година на младежта 2022 год.
май 17, 2022

Специалист – технолог по хранене ще се грижи за здравословното и балансирано хранене в детски градини и училища в община Сандански. Идеята за откритият нов щат е да има специалист, който ще контролира качеството на доставянето на продукти в детските градини, ясли и училища в общината, а същевременно ще подпомага при изготвяне на седмичните менюта, съобразени с всички нормативни изисквания като се прилагат здравословни кулинарни технологии.

Пръв темата свързана със здравословното хранене на децата постави общинският съветник Ивелин Терзийски, който направи предложение за назначаване на такъв специалист още миналата година на заседание на Общински съвет – Сандански, тогава кметът Атанас Стоянов потвърди важността на този въпрос и пое ангажимент този въпрос да бъде обсъден и решен, а ресорният зам.кмет Павлина Караджова също подкрепи подобно предложение.

И.Терзийски

А.Стоянов

 

 

П.Караджова

 

 

 

 

 

Така община Сандански се превръща в една от първите в страната след Бургас, Габрово, Перник и Добрич, в която се въвежда подобна инициатива.