Утвърдиха културния календар за 2021 година в Сандански

Обновяват по проект ДГ „Здравец“ в Сандански
февруари 9, 2021
В отложен мач Струма и Левуново не излъчиха победител
февруари 9, 2021

На последното редовно заседание на Общински съвет-Сандански, провело се миналия четвъртък, с пълно единодушие съветниците приеха предложението на кмета Атанас Стоянов за утвърждаване на Културен календар за 2021 година. Календарът съдържда традиционни чествания, годишнини, фестивали и мероприятия от културната дейност на общината. В изложението кметът посочи, че календарът отговаря на културната идентичност на общината и следва да се поощри духовното развитие, като се утвърдят основните принципи и приоритети, заложени в националната култура, съчетани с местните условия и богати традиции.

Прави впечатление, че въпреки пандемията с Covid-19 културния календар е изключително разнообразен и изпълнен с много събития, разбира се всичко зависи от разхлабването на  ограничителните мерки за борба срещу коронавируса.