STEM център за природни науки, изследвания и иновации бе открит в ЗПГ „Кл.Тимирязев“ гр.Сандански

STEM център за природни науки, изследвания и иновации в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
септември 15, 2021
Ветераните на ПК „Вихрен“ с много добро представяне на Държавното първенство
септември 16, 2021

STEM център за природни науки, изследвания и иновации бе открит днес в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

На откриването присъстваха директорът на училището Емил Терзийски, кметът на община Сандански Атанас Стоянов, зам.кметът Павлина Караджова, учители и ученици.

Центърът в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански се състои от две лаборатории. Първото обучително пространство ще има функция на виртуална лаборатория за подготовка и обучение по човешка анатомия за учениците в специалност „Извършване на термални процедури и балнеологични и други възстановителни центрове“. Освен това ще се използва в часовете по биология и здравно образование. Виртуалната лаборатория ще разполага с последно поколение технология, насочена към STEM обучението – стереоскопични лаптопи, базирани на виртуална и добавена реалност. Фронталното обучително пространство ще бъде изградено с интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер за визуализиране, редактиране и създаване на електронно интерактивно съдържание. Второто обучително пространство ще бъде трансформирано в лаборатория за приложна и експериментална дейност в областта на електротехника, електроника, механика, програмиране и автоматизация. Идеята на този учебен кабинет е да предостави възможности за обучение и изграждане на умения в областта на електроника, програмиране и роботика. В приложната лаборатория учениците ще работят по проекти, обвързващи познания и умения от области физика, електроника, програмиране, роботика, като крайната цел ще бъде разработването на „продукт“ (прототип/макет).

Обособени са още фоайе със зона за отдих и неформална комуникация чрез обзавеждане с маси и мека мебел и коридор със зони за активност.

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Учениците ще развиват ключови умения като: дигитална грамотност, дигитални изкуства и креативност, математическо мислене, умения за създаване на технологични решения, работа в екип, критично мислене, инициатива и комуникация. Използвайки технологиите и възможностите на виртуалната STEM лаборатория, учениците ще усвояват учебното съдържание по лесен и достъпен начин.