STEM център за природни науки, изследвания и иновации в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Три филиала към детски градини в община Сандански са с обновена база
септември 14, 2021
STEM център за природни науки, изследвания и иновации бе открит в ЗПГ „Кл.Тимирязев“ гр.Сандански
септември 15, 2021

Откриване на STEM ЦЕНТЪР в ЗПГ "Кл.Тимирязев" гр.Сандански

STEM център за природни науки, изследвания и иновации бе открит днес в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”.

Неповторимо учебно преживяване, което предизвиква интерес, ангажира вниманието на учениците чрез последно поколение технологии за виртуална реалност. Такава е идеята на новия STEM център.

Центърът в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – гр. Сандански се състои от две лаборатории:

  • Първото обучително пространство ще има функция на виртуална лаборатория за подготовка и обучение по човешка анатомия за учениците в специалност „Извършване на термални процедури и балнеологични и други възстановителни центрове“. Освен това ще се използва в часовете по биология и здравно образование. Виртуалната лаборатория ще разполага с последно поколение технология, насочена към STEM обучението – стереоскопични лаптопи, базирани на виртуална и добавена реалност. Фронталното обучително пространство ще бъде изградено с интерактивен дисплей в комбинация с образователен софтуер за визуализиране, редактиране и създаване на електронно интерактивно съдържание.
  • Второто обучително пространство ще бъде трансформирано в лаборатория за приложна и експериментална дейност в областта на електротехника, електроника, механика, програмиране и автоматизация. Идеята на този учебен кабинет е да предостави възможности за обучение и изграждане на умения в областта на електроника, програмиране и роботика. В приложната лаборатория учениците ще работят по проекти, обвързващи познания и умения от области физика, електроника, програмиране, роботика, като крайната цел ще бъде разработването на „продукт“ (прототип/макет).

Обособени са още:

  • фоайе със зона за отдих и неформална комуникация чрез обзавеждане с маси и мека мебел.
  • коридор със зони за активност.

Като учебната програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство и математика.

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като: дигитална грамотност, дигитални изкуства и креативност, математическо мислене, умения за създаване на технологични решения, работа в екип, критично мислене, инициатива и комуникация. Използвайки технологиите и възможностите на виртуалната STEM лаборатория, учениците ще усвояват учебното съдържание по лесен и достъпен начин, имат по-голяма свобода на изразяване, а материалът ще бъде поднесен по интерактивен начин. Обучението ще се базира на интегриран подход и методика, която поставя ученика в центъра на обучението и насърчава ученето чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване и творчество. Целта е насърчаване на учениците да опознаят своите силни страни и да се научат да работят в екип. Чрез осъществения проект е реализирана концепция за иновативна образователна среда и използване на най-новите интерактивни технологии за обучение.

 

 

 

Новият STEM център ще подпомогне разширената подготовка на учениците в дигиталния свят:

  • Учениците ще се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот;
  • Обучаващите се ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето;
  • Обучението в училище ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността;
  • Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите, свързани с наука и технологии;
  • Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.