Скандал на сесия на Общинския съвет в Сандански

Светкавична реакция на община Сандански! Наложиха глоба на нарушителите на „Скоковете“
март 31, 2021
Футболистът от Сандански Милен Стоев : С достатъчно труд човек може да постигне всичко
април 3, 2021

Инфарктно заседание взриви вчера емоциите в ОбС-Сандански. Председателят на временната комисия по изготвяне на наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на община Сандански в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала – съветничката Мария Нонева излезе с декларация, в която изрази възмущение от действията на колегата си Явор Аргиров, който е член на тази комисия.

Ето какво пише в декларацията :

„На проведеното на 5 март заседание станах свидетел на възмутителни изказвания от страна на Явор Аргиров, към които не мога да остана безучастна. Въпросната комисия председателствах чрез видеоконферентна връзка, тъй като синът ми беше установен с Ковид-19 предходния ден. По време на комисията Явор Аргиров неколкократно превиши пределите на добрия тон и имаше непристойно поведение, което нарушаваше реда на заседанието, с конкретни реплики, упреци и провокации. Първо си позволи да наруши всички принципи на Етичния кодекс на общински съветник, а именно безпристрастност, законност, публичност. Второ, неколкократно заяви на комисията, че гарантира, че съответните предложения на комисията няма да бъдат приети на открито заседание на Общински съвет, като събере необходимите 15 гласа, което от своя страна демонстрира предварителна позиция на колективен орган, за която той не е упълномощен. Трето, няколко пъти си позволи, по свидетелства на присъстващите, да се изправи от мястото си, да повиши тон на участващите експерти и членове от комисията в дискусията чрез явна демонстрация на вербално надмощие. На два пъти е затворил умишлено компютъра и един път премахнал захранващия кабел, чрез който осъществяваше връзка с мен. Отправи закана за изгонване на външен експерт, без да има това право по закон. Това съществено осуети работата на комисията и доведе до нарушение на реда на заседанието. Четвърто, позволи си да отправи лични обиди спрямо мен. Пето, явно си позволи да политизира работата на комисията, с което опорочи нейната работа.“

След като изложи фактите, съветничката Нонева се обърна към колегите с думите : “ С настоящето си поведение колегата Явор Аргиров се държа изключително неуважително не само към мен като председател на комисията, нейните членове и присъстващи, а и показа неуважение към институцията Общински съвет“. След казаното Нонева направи си направи отвод като председател на комисията.

В отговор атакуваният Явор Аргиров заяви „Голяма част от нещата казани се случиха в комисията. Не съм съгласен, че в работата на комисията присъства външно лице, независимо че тя е дъщеря на Мария Нонева. Ние не сме взели решение, нито сме поканили това лице и в тази връзка споделих, че това лице трябва да бъде изгонено. Това не е монархия. Вие не сте цар, дъщеря Ви не е ваш наследник в ОбС. И дъщеря Ви да идва на заседанието и да се държи като председател на комисията, да изважда протоколи да ги подписваме. В правилника е записано, че ние може да извикаме външен експерт. Но този експерт може да има съвещателни функции, а не да се държи като неин председател. Вие споделихте, че сте била онлайн, но чели ли сте как се провежда то. За да се бъде проведено ефективно и по правилник трябва да имате служебен имейл адрес. Аз и затова бях против участието Ви онлайн.

По правото на дуплика М.Нонева каза, че не иска да нарушава правилника и няма да коментира казаното от Аргиров.

 

Източник : Вестник Струма