Площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата ще има в 3 ОУ „Христо Ботев“

Всички кандидати за депутати ясни до 30 август. Кои ще бъдат номинираните от Сандански?
август 5, 2022
Велислава Петрова остава заместник министър и в новия служебен кабинет
август 8, 2022

3 ОУ „Христо Ботев“ гр.Сандански е сред одобрените за финансиране училища по проект на Министерството на образованието и науката от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2022 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ е ориентирана към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП).
Целта е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.

Финансирането е на обща стойност 3500 лв. и съфинансиране от училището с 700 лв.

Осъществяването на подобна инициатива ще повиши качеството на знанията и уменията на учениците, свързани с обучението по безопасност на движението по пътищата, а също ще доведе до ограничаване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.