Общински съвет – Сандански обсъжда за пореден път ПУП-а за парк „Св.Врач“

Започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на община Сандански
март 23, 2022
Общински съвет – Сандански даде зелена светлина за приемане на окончателния ПУП на парк „Св.Врач“
март 24, 2022
В четвъртък, 24 март от 09:00 в Заседателната зала на община Сандаски ще се проведе извънредно заседание на Oбщински съвет с една точка в дневния ред – ПУП-ПРЗ на парк „Св.Врач“.
На тази сесия ПУП-ът няма да бъде гласуван, а ще бъдат гласувани предложения за корекции и възражения и молби от страна на частни собственици.