Общински съвет – Сандански даде зелена светлина за приемане на окончателния ПУП на парк „Св.Врач“

Общински съвет – Сандански обсъжда за пореден път ПУП-а за парк „Св.Врач“
март 23, 2022
Областният управител с изнесена приемна в Сандански
март 29, 2022

Park Sv.Vrach

На извънредно заседание проведено днес, Общински съвет – Сандански взе важни решения за бъдещето на парк „Св.Врач“.

За пореден път точката, свързана с ПУП-а на парк „Св.Врач“ предизвика нагорещени дебати на сесията на ОбС – Сандански. Първоначално съветниците трябваше да гласуват предложение от общинска администрация за редица допълнения и изменения, с което да се измени първоначалното задание, но в последния момент проекторешението бе променено от страна на община Сандански. Новото предложение бе свързано с допълване на няколко имота общинска собственост преди съгласуването на ПУП-а с Агенцията по кадастър, каквото бе и предложението от страна на проектантския екип. Бе предложено и да се даде предварително съгласие за отчуждаване на частните имоти след градския басейн и обособяването им като публична собственост.

С предложение от Снежана Стоянова на гласуване бяха подложени : допълване на пропуснатите имоти общинска собственост, след което общината да съгласува ПУП-а с Агенцията по кадастър, да се даде предварително съгласие за отчуждаване на имотите частна собственост (след скоковете) , както и да се възложи на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за последващи действия.

След над 3 часови дебати, предложението бе подложено на гласуване, след което то бе прието с 15 гласа „ЗА“, 4 гласа „Въздържали се“, а няколко съветници не взеха участие в гласуването.

С това си решение Общински съвет е на финалната права преди приемането на окончателния ПУП-ПРЗ на парк „Св.Врач“.