Община Сандански кандидатства с проект за реконтструкция на ВиК мрежата

Община Сандански ще подпомага със стипендии деца и младежи с изявени дарби
февруари 15, 2021
Временна комисия ще решава дали да пусне в експоатация новата автогара в Сандански
февруари 16, 2021

Община Сандански ще кандидатства с проект пред ПУДООС за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в град Сандански , етап 1 и частична реконструкция на съпътстващи водопроводи. Това стана ясно на последната сесия на ОбС-Сандански, където съветниците дадоха съгласие за кандидатстване.

ВиК сектора в общината е с тежки проблеми, мрежата е амортизирана и остаряла, за да се справяме с належащите проблеми са нужни значителни средства, затова Ви предлагам предложения в търсене на възможности за финансово подпомагане за подмяна на канализационната и водопроводната мрежа в Сандански. Имаме разговори с Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, търсим възможности как да осигурим средства, внесе яснота пред общинските съветници кметът Атанас Стоянов.