МБАЛ „Югозападна“ търси съгласието на Общински съвет за закупуването на нови апарати и поставяне на фотоволтаици

Откриха „Есенни вечери на изкуствата“ в Сандански
октомври 22, 2022
ПК „Сандански“ и ПК „Вихрен“ с отлично представяне на международен турнир в Стара Загора
октомври 24, 2022

Управителят на МБАЛ „Югозпадна“ с адреси на дейност – гр.Сандански и гр.Петрич – д-р Илия Тонев ще търси съгласието на Общински съвет-Сандански за изтетгляне на кредит в размер на 1 500 000 хил.лв за закупуване на ядрено-магнитен резонанс, ангеографски апарат и поставяне на фотоволтаици с цел енергийна ефективност.

В искането си управителят на болницата става ясно, че за да се тегли кредит, община Сандански трябва да бъде гарант.

Този въпрос ще бъде решаван на сесията на 27 октомври /четвъртък/ в Заседателната зала на община Сандански от 09:00 часа.