Земеделска професионална гимназия приключи проект в Германия

Община Сандански изгради детска площадка в двора на МБАЛ „Югозападна болница“
ноември 22, 2022
Искане за изграждане на конна база в парк „Св. Врач” в Сандански взриви страстите в ОбС
ноември 26, 2022

 

        Проект № 2021-1-BG01-KА121-VET-000010016

Три образователни мобилности, три стъпки към по-добро бъдеще!

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, гр. Сандански e дългогодишен участник по ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз.  ЕРАЗЪМ+ е  програма, която подпомага професионалното развитие на младите хора чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения.

През тази година Земеделската професионална гимназия реализира Проект № 2021-1-BG01-KA121-VET-000010016 по програма ЕРАЗЪМ+, финансирана от ЕС, КД 1—“Образователна мобилност на граждани“,  сектор професионално образование и обучение.

В проекта бяха заложени и осъществени три образователни мобилности  на ученици и преподаватели и срок на изпълнение 15 месеца.

Първата мобилност се проведе се в град Кемниц, Германия в периода 11.07.2022 – 16.07.2022 г. и в нея участваха трима преподаватели по професионални предмети. Те се запознаха с образователната система в Германия и по-специално с дуалната система за обучение и бизнес в професионалните училища; учебните програми; системите за оценяване и насоките за водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение.

Нашите партньори – училището FUU – Sachsen, организира за учителите семинари и посещение на практически занятия в различни области. По време на престоя и обучението  лектори бяха г-жа Тина Вайнхолд-Лайзер, която запозна участниците със структурата на FUU, и госпожа Питш, която показа mediCampus-Кемниц, а господин Холц посрещна учителите по професионална подготовка в гимназия Stöckardt.

Директорът на партньорската организация, г-н Гросман, представи информация за професионалното обучение и социалните проекти в организацията. Господин Пецолд представи Benedict School в гр. Цвикау, които имат богат опит при работа с бежанци и имигранти. Техните програми помагат за адаптиране и реализиране на трудовия пазар на хора с увреждания, бежанци и граждани, които искат да се преквалифицират, способстват за бързото им приспособяване в реалната работната среда.

Преподавателите имаха възможността да присъстват на уроци и изпити по професии с различна тематика.

В свободното си време те посетиха град Цвикау и Дрезден, успяха да се запознаят с историята, архитектурата и културата на Германия.

Учителите получиха сертификати Europass Mobility, а  придобитият опит, знанията и уменията мотивират педагогическите специалисти в ежедневната им работа в ЗПГ “Климент Тимирязев“, Сандански.    

Втората образователна мобилност се проведе в периода 04.09.2022 г. до 18.09.2022 г.  Участваха 25 ученици, придружени от трима ръководители. Гимназистите от 12-тите класове, от различни професии и специалности, проведоха своята произдствена практика във висококатегорийни хотели, заведения за хранене и развлечение в град Кемниц. Като дългогодишен партньор професионален център F+U Sachsen gGmbH, Саксония отново създаде отлични условия за работа, живот и културни забавления на всички участници в мобилността.

Преди заминаването си гимназистите кандидатсваха за тази практика, като попълниха заявление и изготвиха мотивационно писмо. Освен това преминаха задължителна езикова подготовка, включваща ускорен курс по немски език, полагане на изпит и получаването на сертификат.

Практиката се проведе в  известни в гр. Кемниц хотели, заведения за хранене и развлечение, след като бяха сключени договори с тях: ,,Ratsstube”, „Restaurant ,,Pelzmühle”, ,,Feel Good Hotel”, Brazil”, Hotel ,,Chemnitzer Hof”, ,,Biendo” Hotel, ,,Mirarmar”, Business Hotel ,,Artes” и други.

По време на 15-дневната мобилност учениците бяха ангажирани по 6 часа всеки ден с професионално обучение в реална работна среда, свързано със специалността им. В  практиката бяха  обхванати теми  от  здравословните и безопасни условия на труд, хранителните технологии, работа на рецепция на хотел и възстановителен център, подреждане на конферентна зала, камериерско обслужване, приготвяне на местни специалитети, работа в професионални бази данни и други. Това дава възможност след приключване на обучението си учениците  да приложат придобитите  умения  на практика в България.

Наред с получените знания,  усвоените умения и запознаването с новости в професията гимназистите разбраха колко е важно да са дисциплинирани и точни, как протича един работен ден в реална среда и какво означава да са мотивирани да работят в екип.    

По този начин успешно бяха постигнати целите като осъзнаване привлекателността на избраната професия, усъвършенстване на знанията им в сферата на езиковите компетентности, придобиване на личен опит за начина на живот в друга европейска страна.

Благодарение на тази мобилност учениците развиха своите умения за по-добро справяне с вземането на самостоятелни решения и до голяма степен преодоляха езиковата бариера. Така те чувстват, че са придобили европейско съзнание, което ги прави по-мотивирани да учат през целия си живот.

По време на мобилността беше осъществяван мониторинг както от българска, така и от немска страна, което даде възможност в края на дейностите да се направи оценка и да се сертифицира проведената производствена практика.

През уикендите учениците се запознаха с местните забележителности, архитектурата и културата на Германия, провинция Саксония. Посетиха  културните столици на Европа – Дрезден и Лайпциг, и се насладиха на тяхната атмосфера.

Образователната мобилност, реализирана в гр. Кемниц, имаше важно въздействие върху учениците. Те развиха своите професионлни компетентности в областта на туризма и свободното време, контрола на качеството и безопасност на храни и напитки и термалните процедури. Времето, прекарано с техните немски колеги и наставници им, им помогна да се адаптират към междукултурните различия и да усвоят международната професионална терминология. Накрая, след успешно проведената практическа мобилност, учениците получиха Europass Mobility Certificates.

Третата образователна мобилност се проведе в град Ивало, Финландия в периода от 08.10.2022г. до 15.10. 2022 г. В нея участваха трима преподаватели по общообразователни предмети, които се включиха в групата заедно с представители на Франция, Финландия, Латвия и Литва. Дейността протече под мотото „Превърнете трагедията в триумф“ (Дейвид Атънбъроу).

Шестдневният тренинг бе ръководен от Туови Ронкайнен, представител на организацията EUNEOS, Финландия. Началото на обучителния процес бе поставено с презентация за бъдещите умения, които трябва да се подготвят, за да настъпят промени в климата, а  акцентът бе върху възпитаване на младо поколение, което да се бори с проблемите устойчиво чрез умения като креативност, комуникация, решителност, постоянство и сътрудничество. „Трябва да се промени съзнанието на хората, за да се промени бъдещето“, с тези думи посрещна госпожа Ронкайнер преподавателите.

Участниците се запознаваха с различни ролеви игри, които да приложат в своите училища с цел възпитаване на отворен поглед към бъдещето и водене на скромен начин на живот.  Обучението включваше посещение в Сийда –  в музея на северните народи сами, които живеят с кредото: Не трябва да взимаш повече, отколкото ти е нужно! Културата на сами, облеклото, езиците се съхраняват и до днес. Всеки един от тази народност се гордее с принадлежността си към нея. Те пазят езиците си, девет на брой, изработват свои традиционни облекла, трудови пособия.

Особен интерес по време на обучението предизвика темата за  кръговата икономика, която трябва да измести линейната, защото устойчивото развитие означава устойчиво бъдеще, а за да се постигне обща такава, трябва да се възпитава икономическо, екологично и културно отношение у младото поколение. Акценти в кръговата икономика са преодоляване на свръхконсуматорството чрез рециклиране, споделяне, отдаване под наем, биопродукция, връщане на пластмасови бутилки за рециклиране. Всеки един от участниците направи тест, за да установи своя процент на консуматорство. Той е абсолютно приложим в училищна среда и дава реална представа на учениците за начина им на живот. Фокусът бе насочен и върху професиите в бъдещето. Набелязани бяха шестте умения, които трябва да притежават учениците: креативност и умение за разрешаване на проблеми; дигитални умения; колаборация, екипност;  да бъдат граждани на света; отговорно отношение към природата.

Развиването на тези умения ще доведе до устойчиво бъдеще, а цялата посока на действието на учители и родители трябва да води към инвестиране в децата – тяхното обучение и възпитание като бъдещи граждани.

Внимание бе отделено и на биоразнообразието – загубата му и опасността за живота на хората.  Предложението бе учениците да се извеждат често сред природата, за да наблюдават биологичното разнообразие, да говорят за него, да разпознават застрашените видове и формират позиция. Всяка страна има характерна флора и фауна и в тях има видове, които се нуждаят от опазване. Говоренето за климата и промените трябва да бъде директно, без заобиколки, а с назоваване на нещата, но дозирано, без излишество от емоция, за да няма обратния ефект. „Трябва да научим децата да осъзнават, че в развитието има и напредък, и отстъпки.“- твърди Туови Ронкайнен.

Участниците в свободното си време имаха невероятната възможност да наблюдават северното сияние – Aurora Borealis. „Да пресечеш полярната окръжност, да се докоснеш до културата на един суров народ, да стоиш под северното сияние и да осъзнаваш, че си една прашинка в тази необятна вселена, е най-емоционалното преживяване и най-мъдрият урок, който можеш да получиш!“ – споделят българските преподаватели.

Преподавателите посетиха училището в Ивало, което е отворило врати през 2022 г. В него се обучават ученици от 6 до 18 години.  Големите пространства без стени, дървеният материал, цветовите зони, свързани със сезоните на сами, много добре оборудваните зали, киносалонът, отличните условия за работа и на ученици, и на учители впечатлиха всички.

Обучението във Финландия бе едно голямо предизвикателство, чрез което  осъзнахме че трябва да се действа решително в обучението на младите хора, за да имат право на бъдеще! Към това ще се стремят и преподавателите от Земеделската гимназия. Участниците получиха своите сертификати от EUNEOS, Финландия.

Този проект даде възможност на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” гр. Сандански да затвърди традицията си като престижното училище и да изпраща свои възпитаници и учители на практика и обучение в чужбина.

От участниците в мобилността

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.