Започва приемът на документи за записване на деца в първи клас

Ученици от ПГ „Яне Сандански“ изрисуваха АГ отделението на МБАЛ „Югозападна болница“
май 30, 2022
Кметът Атанас Стоянов бе избран за председател на Сдружението на Югозападните общини
май 31, 2022
От утре, 31 май до 3 юни, включително, започва приемът на документи за записване на деца в първи клас.
Подаването на заявления се извършва на място в съответното училище.
Приемът на ученици в първи клас се осъществява според утвърдена Система за прием на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2022-2023 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.
Системата за прием, график на дейностите за прием в първи клас, прилежащите райони и заявленията за кандидатстване са налични в следния линк >>> https://bit.ly/3NHThXH