Започна регистрацията за Международния фолклорен фестивал „Песни от извора“, с. Петрово

Обновени площадки за игра радват децата в ДГ „Дора Габе“ в Сандански
юни 24, 2022
Община Сандански обявява конкурс за ново панорамно влакче в парка
юни 28, 2022

Регистрацията за Международния фолклорен фестивал „Песни от извора“ 2022 г., който се провежда традиционно в с. Петрово, започна.

Фестивалът за автентичен фолклор „Песни от извора“ се провежда ежегодно на територията на Община Сандански – с. Петрово, местност „Извора“. Организатори и домакини са Община Сандански и кметство с. Петрово.

Целта на фестивала, който ще се проведе на 16 юли /събота/ е да популяризира и съхрани традициите на народната песен, да стимулира интереса и любовта на поколенията и да провокира към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.

„Песни от извора“, с. Петрово дава възможност за изява на талантливи изпълнители от цяла България да покажат характерните особености на своя регион, защото фолклорът е извор на общочовешки ценности и мост за сближаване между хората.

Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници получават диплом.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Право на участие във фестивала имат вокални групи, дуети и солови изпълнители без ограничение във възрастта и броя на участниците;
 2. Групите представят своите изпълнения в рамките на до 3 песни, с общо времетраене до 9 минути;
 3. Индивидуалните и дуетните изпълнения са в рамките на 1 песен до 3 минути;
 4. Участниците сами осигуряват музикален съпровод /допуска се синбек, музиката следва да бъде изпратена до 11 юли на е-mail: nikola.ivanov90@abv.bg /;
 1. Фестивалът няма конкурсен характер и награден фонд;
 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълнителите с цел създаване на архив и за реклама на конкурса, без да заплащат права и обезщетения на участниците;
 3. Фестивалът ще се проведе на 16 юли 2022 година в местността „Извора“, с. Петрово, общ. Сандански;
 4. За участие във фестивала се заплаща такса в размер от 3 лв. на участник.
 • Таксата за участие се превежда по банков път до 11 юли 2022г;

Данни за банков превод

Обслужваща банка на Община Сандански:

Общинска банка АД
BIC SOMBBGSF
IBAN BG11SOMB91308460554044
Вид плащане: 44 80 90 /Други общински такси/

Основание за превода: Фестивал „Песни от извора“

 1. Разходите за пътни и нощувки са за сметка на участниците;
 • Организаторите подсигуряват обяд на участниците единствено във фестивалния ден.
 1. Редът на участие се определя от организаторите.
 2. Заявки за участие се изпращат до 8 юли 2022г.
 3. При невъзможност за участие, възникнало след подаване на заявката, изпълнителите се задължават да уведомят своевременно организаторите, с цел корекция в програмата.

За всеки изпълнител или група се попълва отделна заявка, която може да изтеглите от следния адрес: Заявка – Песни от извора 2022

Заявката се изпраща на адрес: v.stankova@sandanski.bg , не по-късно от посочения краен срок за регистрация!!