В Сандански ще подкрепят идеи на граждани чрез Общински фонд

Новосъздадената школа по роботика в Сандански се радва на все по-голям интерес
октомври 26, 2022
Вихрен приема Левски в Сандански на 19 ноември
ноември 3, 2022
ОбС-Сандански одобри предложението на общинския съветник Ивелин Терзийски за създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.
По време на сесията стана ясно, че целта на този фонд е да се даде възможност на граждани и организации да реализират идеи, свързани с подобряване на градската среда с подкрепата на фонда.
Това ще се случва по правила, като предстои да бъдат записани в правилник за функционирането на общинския фонд.
В комисията за изготвянето му попадат Иван Гюров и Константин Стаев от общинска администрация и съветниците – Христо Мегеров, Борислав Иванов и Ивелин Терзийски.