Дългоочаквано! Стартира реконструкцията на бул.“Европа“ в Сандански

В Сандански ще изграждат площадка за кучета
април 15, 2022
Великденски благотворителен базар в помощ на Ники
април 18, 2022
След дълги съдебни дела по обжалвания на процедурата за реконструкция на бул. „Европа“, продължили повече от година, един от най-важните пътни участъци в Сандански, ще бъде основно реконструиран.
Тази седмица бе подписан договорът между община Сандански и ДЗЗД „Сандански“ 2001 („Грома Холд“ ООД и „Инфра Про Консулт“ ООД) на стойност 4 473 840 лева с ДДС за изпълнение на обществена поръчка с предмет Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция) на бул. „Европа“.
Съобразно сключения договор, първият етап включва техническо проектиране и съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж. Очаква се тази процедура да бъде финализирана до края на месец юни. Това ще даде възможност след 3 месеца да стартират и реалните строително-ремонтни дейности на пътния участък.
Проектът за реконструкция предвижда основен и комплексен ремонт на бул. „Европа“, с дължина 1061 метра.
След откриването на Автомагистрала „Струма“, бул. „Европа“ е един от основните и най-натоварени пътни участъци в общината.
Същевременно общинският път е в много лошо състояние – с много дупки, неравности, неработещо отводняване, амортизирана система за улично осветление и рискови участъци, с потенциал за пътнотранспортни произшествия.
Ключовият проект предвижда:
– Цялостна реконструкция и подмяна на четирилентовата асфалтова настилка;
– Изграждане на нови ВиК съоръжения – водопровод и канализация за дъждовни води и отводнителни шахти;
– Изграждане на нов канализационен колектор за смесени води (битови отпадни води и дъждовни води);
– Изграждане на канални мрежи за комуникационни връзки и съоръжения;
– Изграждане на тротоари за безопасно движение на пешеходци;
– Изграждане на ново улично LED осветление от двете страни на пътния участък за постигане на по-добра и хомогенна осветеност;
– Обособяване на разделителна линия за безопасност между посоките на пътното движение;
– Вертикална и хоризонтална светлоотразителна пътна маркировка;
– Повдигнати пешеходни пътеки;
– Автобусни спирки за обществен транспорт със спиркови навеси.
Съобразно договора, строителните дейности следва да се реализират в срок от 300 календарни дни, но амбицията на строителната компания е реконструкцията на пътя да завърши значително по-рано – до края на тази година.
Реконструкцията на бул. „Европа“ е от изключителна важност за местния бизнес и за цялостния облик на региона. Чрез подобряване на пътната и техническата инфраструктура на Сандански, ще се създадат по-добри условия за живот, туризъм и инвестиции.