Сандански домакин на среща на местните власти от България и Северна Македония

Сандански е домакин на държавен личен шампионат за борба за деца
март 18, 2022
Районът на Сандански ще бъде сцена на нов сериал по БНТ
март 21, 2022

Работна среща между общините от България и Република Северна Македония, попадащи в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави 2021-2027 г., организират от Националното сдружение на общините в Република България.

Събитието ще се проведе на 31 март – 1 април 2022 г., в Интерхотел Сандански, град Сандански, област Благоевград.

Целта на срещата е да запознае кметовете от  двете страни на границата и техните администрации с новите моменти в Програмата за трансгранично сътрудничество, както и да предостави възможности за подновяване на съществуващите или създаване на нови партньорства между местните власти от двете държави.

В събитието са поканени всички 23 български общини от областите Благоевград и Кюстендил и 27-те общини от Североизточен, Източен и Югоизточен регион на Северна Македония. Сред останалите гости са представители на съвместния секретариат на Програмата, директорите на центровете за развитие на трите планови региона в обхвата на програмата от Северна Македония, както и партньорската организация на НСОРБ, обединяваща местите власти в Северна Македония – ЗЕЛС.

Гости и говорители в рамките на проявата ще бъдат представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. Фонд ФЛАГ ще представи работата си и възможностите за финансиране на проекти в общините от Северна Македония.

Предвидени са и сесии за споделяне на добри практики по теми, свързани с изпълнението на проекти от предходния период на Програмата, както и в сферата на кръговата икономика и екологичния преход.