Общинският съветник Ивелин Терзийски : Общинският съветник може да бъде полезен на града си, това не е безсъдържателна дейност, стига тя да се изпълва с морал, отговорност, мисъл и в полза на обществото.

45 години – III ОУ „Христо Ботев“ гр.Сандански
юни 3, 2021
Трреньорът към Спортно училище гр.Сандански Божидар Граматиков – носител на почетното отличие „Неофит Рилски“
юни 7, 2021

– Г-н Терзийски, измина година и  половина, откакто сте част от Общинския съвет на Сандански. Вие сте най-младият общински съветник в ОбС-Сандански, оказа ли се интересно за Вас това начинание?

Разбира се, още когато се реших да бъда кандидат за общински съветник, знаех с какво се захващам. Освен интересно това начинание преди всичко е отговорност и ангажимент. Благодаря на всички, които ме подкрепиха тогава. Относно факта, че съм най-младият съветник, помоему възрастта не бива да има значение, а напротив – действията трябва да говорят за личността на един човек. Общинският съветник може да бъде много полезен на града си, това не е безсъдържателна позиция, стига тя да се изпълва с морал, с отговорност, с мисъл за бъдещето на общината ни и разбира се действията да бъдат в полза на обществото.

– Член сте на три постоянни комисии към ОбС-Сандански – ПК по младежта и спорта, по образованието и науката, както и по инвестиционната политика. Какви бяха и са приоритетите Ви и успявате ли в налагането на някои от тях?

Точно така и се радвам, че съм член в посочените от вас комисии, защото смятам, че мога да бъда полезен именно в тези сфери, в които натрупах опит през последните години от частната си практика. Образованието, културата, спортът, младежките дейности, граждански инициативи и туризмът са мои приоритети. Старая се с нови идеи и предложения да съм в помощ на общинската администрация в общия стремеж към развитие на община Сандански. Разбира се, има области, в които не съм компетентен и няма как да вземам отношение по време на комисии и заседания, но и така трябва да бъде. По мое мнение, няма човек, който да разбира от всяка една тема и област, но и затова в съвета са избрани хора с различни качества и знания. И все пак, когато получаваме материали се запознавам детайлно с всеки един от тях. Моето огромно желание е с много работа, общинският съвет съвместно с ръководството на община Сандански в лицето на кмета Атанас Стоянов, да създадем разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот в нашата прекрасна община.

– Вие сте вносител на няколко предложения в Общински съвет-Сандански.Може ли да разкажете малко повече за тях?

Да, точно така – имам направени някои предложения, които се надявам да бъдат в полза на жителите на община Сандански. Един от моите приоритети, когато бях избран за общински съветник, бе да бъда активен. Радвам се, че колегите съветници и ръководството в лицето на кмета подкрепиха някои от моите предложения. Едното бе за създаване на Младежки консултативен съвет към община Сандански, който да бъде връзка между младите хора в града и общината. Прие се и Общинска програма на мерките за подпомагане и закрила на деца с изявени дарби за 2021 година в община Сандански. Програмата предвижда насърчаване чрез финансово подпомагане на талантливи деца в областта на науката, културата и спорта. Сумата предвидена в Бюджет 2021 е 10 000 лв. Възобновихме приз „Подари надежда”, с който да отличим хора, които са направили добро и помогнали на хора в беда. Инициативата не се беше провеждала от 2014 година и съм щастлив, че идеята ми за нейното възобновяване бе приета позитивно, а самото събитие бе много трогателно и обедини добри хора, дарили надежда. На последното редовно заседание на ОБС направих предложение в община Сандански да бъде назначен „Технолог по хранене“, който да помага за по-доброто обгрижване на деца и ученици от детските и учебните заведения, с цел правилно формиране на култура на здравословно хранене. А неговите ангажименти ще бъдат свързани с изготвяне на седмично меню, отговарящо на съответната възраст и изисквания.

– Какво Ви се иска да се промени в Сандански?

Като всеки млад човек и аз не правя изключение. Иска ми се градът и съставните села да бъдат желано място за живот на все повече хора. Разбира се, това би се случило с последователни действия на отговорните институции и на всеки един гражданин. Община Сандански има спечелени няколко проекта, които мисля, че ще подобрят условията за живот в нашата община. Предстои реконструкция в следващите месеци на бул.Европа, която включва основен  и комплексен ремонт на пътния участък. Ще се модернизира уличното осветление в града, ще бъде поставено ново LED улично осветление. С реализацията на този проект ще се подобри качеството на парковото и уличното осветление в града. Предстои изграждането на нова детска градина в жк.Спартак, с което ще бъде решен въпросът с недостига на места за всички деца. Пътят Катунци-Златолист също предстои да бъде ремонтиран. Всички знаем, че неговото цялостно обновление е от изключителна важност и ще допринесе за развитието на туризма в нашата община. Необходимо е община Сандански да създаде условия за привличане на инвеститори, които да осигурят работни места с добри възнаграждения. Ковид кризата засегна всички огромна част от икономиката и почти всички бизнеси имат нужда от подкрепа. И аз вярвам, че кметът Атанас Стоянов и неговият екип са предприели стъпки в тази посока.

В тази връзка бих предложил на ръководството на община Сандански и ако има финансовата възможност да бъде изградено т.н „споделено работно пространство” – място, което да е подходящо за всички, които желаят и могат да работят от разстояние- IT специалисти, стартиращи фирми, хора със свободна професия, които искат да разнообразят работната обстановка или просто се нуждаят от работно място. Идеята е да се осигури работна обстановка за хора от Сандански и региона, а същевременно и да получат подкрепа.

Градът ни има огромен потенциал и възможност да се развива и да става все по-приятно и предпочитано място за живеене и туризъм, като всеки един от нас жителите на общината трябва да дава по нещо от себе си и да бъде промяната, която иска да види в заобикалящата ни среда.