Общински съветник с предложение за създаване на Фонд за подкрепа на местни инициативи

Община Сандански и Звено „Озеленяване“ продължават премахването на опасни дървета и клони
февруари 1, 2021
Школите в НЧ „Отец Паисий-1919“ в Сандански възобновиха дейността си
февруари 2, 2021

През изминалата седмица общинският съветник от ВМРО – Ивелин Терзийски е внесъл  предложение до ОбС-Сандански и кмета на община Сандански Атанас Стоянов за създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.

Идеята на този Фонд е общината да осигури средства от своя бюджет за 2021 година, с които да се финансират инициативи на граждани за подобряване и облагородяване на инфраструктурата и междублоковите пространства, оборудване на зони за отдих, реновиране на детски площадки, подобряване на градската среда, дейности в областта на социалната сфера.

От предложението на общинския съветник става ясно, че със свои идеи ще могат да кандидатстват неформални граждански групи, неправителствени организации в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, , домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни организации (библиотека, музеи и др.) осъществяващи дейността си на територията на община Сандански.

Според Терзийски, създаването на подобен фонд ще създаде възможност за формиране на активно гражданско общество и начин за подкрепа на инициативните и предприемчиви хора в общината. Чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи ще се помогне за решаване на онези малки местни проблеми, с които хората се сблъскват ежедневно, които с минимални средства и самоинициатива биха могли да бъдат решени. В предложението се посочва още, че подобен фонд работи особено успешно в редица български общини в т.ч Монтана, Кюстендил, Смолян, Пещера, Свиленград, Карлово, Ловеч и др.