Общински съвет – Сандански ще заседава този четвъртък

В община Сандански тестват машините за гласуване
септември 27, 2022
ФК Левуново с подкрепа за кандидата за народен представител Костадин Миндов
септември 30, 2022

Местният парламент в Сандански предстои да проведе редовна сесия този четвъртък, 29 септември в конферентната зала на парк хотел „Пирин“ от 09:00.

Предварителният дневен ред на тази сесия включва 37 предложения и питания от общински съветници и граждани.

Първа точка в проекта за дневен ред е „Питания“. Отчет на кмета на община Сандански Атанас Стоянов, относно приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета, сметки за средства от ЕС, капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година е поставена като втора точка.

Повторно предложение има за безвъзмездно предоставяне за нуждите на „Стройкомтранс“ на два фабрично нови специализирани камиони и осем употребявани автомобили.

В проектодневния ред попадат още предложенията за избор на независим финансов одитор на общинско дружество УВЕКС ЕООД, , утвърждаване на маломерни  паралелки в Спортното училище и Вечерната гимназия,  предоставяне за безвъзмездно ползване на плувния басейн на плувен клуб „Олимпик“.

За втори път на сесия ще бъде предложено помещение ползвано от Читалище „Слово- 1922“ с.Петрово да бъде отнето и да бъде предоставено за нуждите на пенсионерски клуб и Сдружение „Асоциация за развитие на с.Петрово“.