Общински съвет – Сандански се събра за извънредна сесия

Промяна в ръководството на Вихрен Сандански
януари 14, 2022
Община Сандански : В парк „Свети Врач“ няма да се строи паркинг
януари 17, 2022

Общински съвет – Сандански проведе извънредно заседание тази сутрин. Причината за свиквнето бе искане от Окръжен съд – Благоевград за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели Окръжен съд – Благоевград за мандат 2022-2026 година.

Общинският съвет определи комисия от 5 общински съветника в състав – Снежана Стоянова, Петър Додушев, Младен Тимчев, Борислав Иванов и Мария Нонева.

Със свое решение съветниците определиха необходимите документи, които кандидатите за съдебни заседатели
следва да подадат в деловодството на Общински съвет – Сандански :
– подробна автобиография, подписана от кандидата;
-нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
-медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
-данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за
препоръки;
-мотивационно писмо;
-писмено съгласие;
-декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.3 от ЗСВ;
-документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди
16 юли 1973г.