Общински съвет – Сандански прие програма за подкрепа на деца с изявени дарби

Заснеха исторически филм за Сандански и региона
май 12, 2021
Вихрен разби Пирин Разлог! Борбата за Втора лига ще е до последно
май 13, 2021

На своето последно редовно заседание, Общински съвет-Сандански одобри Общинска програма на мерките за подпомагане и закрила на деца с изявени дарби за 2021 година в община Сандански.

Реализацията на подобна програма е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са с успехи в конкурентната среда в областта на образованието, изкуството и спорта.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на деца с изявени дарби в съответните области, чрез финансово подпомагане. Стипендиите съгласно тази програма се предоставят за срок от 12 месеца в размер на 60 лв. месечно. Програмата ще бъде финансирана от собствените приходи на община Сандански.

През тази година средствата за тези стипендии са в размер на 10 000 лв., които бяха предложени от общинския съветник Ивелин Терзийски по време на разглеждането на бюджет 2021 за община Сандански.