Община Сандански спечели проект за ново LED осветление в града

Санданчанин се включи в инициативата „Изпрати българска книга в Македония“
януари 7, 2021
Приз „Подари надежда“ обедини хората в Сандански, дарили надежда през 2020 г.
януари 8, 2021

С проект за 553 616 млн. лв. община Сандански ще модернизира уличното осветление в града. Ще бъде поставено ново LED улично осветление, предвижда се и изграждането на две фотоволтанични централи.

„С реализацията на този проект ще подобрим качеството на парковото и уличното осветление в града. Значително ще бъдат намалени разходите за електрическа енергия, която ежемесечно общината заплаща“, коментира кметът на община Сандански Атанас Стоянов

С реализацията на проекта ще бъдат поставени общо 1796 броя нови, високоефективни LED осветителни тела на територията на град Сандански. Същевременно се предвижда намаляване височината на 479 от уличните стълбове, с оглед ограничаване разпиляването на светлината. А за по-голяма ефективност на осветлението, височината на стълбовете за парково осветление ще бъде повишена от 3 на 5 метра.

Предвижда се и изграждането на две фотоволтанични централи, които ще произвеждат енергия от слънчевата светлина. По този начин 10 % от енергията необходима за уличното осветление на Сандански ще бъде произвеждана безплатно от слънчевата светлина.