Община Сандански и „Югозападни екоинсталации“ поставиха 8 контейнера за разделно събиране на зелени отпадъци

Вихрен приема Беласица от 14 часа на градския стадион в Сандански. Ето и състава на Вихрен
ноември 10, 2021
Вихрен загуби местното дерби с Беласица
ноември 11, 2021
Днес бяха поставени още 8 контейнера за разделно събиране на зелени отпадъци!
Контейнерите са разположени временно на възлови точки в град Сандански и ще бъдат използвани от сметоизвозващата фирма. В тях ще бъдат депонирани единствено и само зелени и биораградими отпадъци, а след приключването на интензивния есенен листопад, ще бъдат преместени.
Контейнерите ще бъдат с ограничен достъп, поради неправомерно изхвърляне на битови отпадъци и ще се депонират в компостиращи инсталации.
Общият брой на поставените до момента контейнери за зелени отпадъци за община Сандански е близо 60. Всички те, депонирайки се в компостиращи инсталации, се превръщат в биотор, която се оползотворява за нуждите на зелените площи в град Сандански и населените места.