Извънредна сесия за ПУП-а на парк „Свети Врач” в Сандански в края на март

Tочка за село Петрово разгорещи страстите в Общински съвет – Сандански
март 12, 2022
Сандански е домакин на държавен личен шампионат за борба за деца
март 18, 2022

Park Sv.Vrach

Извънредна сесия за обсъждане на ПУП-а на парк “Свети Врач” в Сандански да се проведе до края на месец март. Около това се обединиха местните парламетаристи и Общинска администрация в курортния град по време на последното редовно заседание на ОбС.

„Това мое предложение е гледано на заседания на постоянните комисии. То е вследствие на приетото решение от 2016 г. за изработване на нов ПУП за парк “Свети Врач”, а в него има изпуснати имоти, сред тях са “Езерото”, поливните система, речното корито на р. Санданска Бистрица. Независимо кой е кмет на общината, дали се казва Тотев, Котев, Стоянов, всеки върви в посоката да се запази паркът такъв, какъвто е. Защото така съгласувания ПУП всички страни имат право да оспорват в съда, както и всяко решение и заповед на кмета. Това и ще даде право на кмета на общината да отказва визи за строителство. Вариантите са два. Първият е Общинска администрация да върви в посока отчуждаване на тези имоти. Вторият е община Сандански да извърши заменка със същия тип и категория на имотите, въпреки че общината не разполага с такива. Това е начинът, за да спрем и разсеем съмненията в публичното пространство, за да се удовлетворят инвестиционните намерения на собствениците”, каза кметът Ат. Стонянов преди на сесията на ОбС да започнат същинските дебати по така предложената точка за допълване на списъка с имоти към новия ПУП в парк “Свети Врач”.

Съветникът Живко Иванов първи изрази своята позиция, че с така предложеното попълване на новите имоти към новия ПУП ще последва искане за ново задание за изготвяне на нов план. „С това нещо, което ни се предлага, ние ще дадем предпоставка за ново заседание и нова процедура за нов план. Известно е, че проектантите не са завършили така исканото от общината задание. Сега, след като минаха 4 години, с това допълване, това не означава ли, че е нов етап в процедурата по изготвяне на ПУП-а”, каза Ж. Иванов.

След него съветникът Яне Янев направи процедурно предложение да се свика извънредно заседание на Общинския съвет с една-единствена точка – приемане на новия ПУП за парк “Свети Врач”. „Правя предварителна заявка и радикално предложение от практика на столичния Общински съвет. Трябва един път завинаги да се знае, че в парк “Свети Врач” не трябва да има частни имоти и да запазим парка”, каза Янев.

„В рамките на 30 години никой не е позволил да се строи в парковата зона и ние не трябва да го позволяваме. И ако се прави нещо в парковата зона, то да е инициатива на община Сандански за поливната система, осветлението и т.н. Това е единственото лекарство, за да запазим парка, а за това ще трябва да мине чрез отчуждителни процедури”, каза отново кметът Стоянов.

Мария Нонева предложи да се проведе обществено обсъждане и след това да се изготви правилният план за парка.

Ивелин Терзийски я репликира с думите „Не е нужно ново обсъждане, проведени са достатъчно такива. Присъствали са повечето общински съветници, стана ясно, че ПУП-а е готов на 90 %, останалите 10 % са допълване на липсващите имоти и съгласуването с кадастъра. Ако частните имоти бъдат извадени от ПУП-а, то това означава, че в бъдеще ръцете на инвеститорите ще бъдат развързани и нищо няма да може да ги спре“.

„Платено ли е на проектантите, след като не са свършили работата си”, попита Ж. Иванов. Той предложи кметът Ат. Стоянов до оттегли точката за допълване на имоти във все още негласувания нов подробен устройствен план на парк “Свети Врач”. Кметът Ат. Стоянов оттегли точката и предложи датата 24 март за провеждане на извъредна сесия, а преди това да се проведе и разширено заседание на председателите на постоянните комисии към Общинския съвет, експерти и граждани и едва след това местните законотворци да решават дали ще се гласува така предложеният ПУП, или ще се върви в посока към ново задание за изготвяне на нов план на парк “Свети Врач”.

 

Информация : в.Струма