Гореща сесия Общински съвет – Сандански заради ПУП-а за парка

Утре стартира международният детски футболен турнир „Вихрен къп 2022“
февруари 1, 2022
Посланикът на Индия в България на посещение в Мелник
февруари 7, 2022

Горещо бе вчерашното заседание на ОбС – Сандански, а причината бе обсъждането на ПУП-а за парк „Св.Врач“. Още в началото на заседанието възникна дебат относно това дали точката да влезне в дневния ред на заседанието.

Съветникът Явор Аргиров взе пръв думата като в своето изложение той каза : „По искане на бившия кмет Котев бе взето решение за започване на процедура за изготвяне на ПУП, с което да се спре строителството в парка ни. Планът бе изработен и внесен в община Сандански, след съгласуване с експертен съвет. ПУП-ът бе разгледан на комисии в предишния мандат, които констатираха, че ПУП-ът е изработен така, че да спре строителството на частните имоти. Друг е въпросът дали общината трябва да бъде възпрпятствана да строи общински имоти. „Лучията и други обекти“, не знам дали ви е известно, но отпадните води се вливат в реката. Имаме решение за нов Спешен център, къде ще се вливат канализационните тръби. ПУП-ът не е съгласуван с Агенцията по кадастър, чието становище е задължително преди да се го одобрим“.

След него продължи съветникът Ивелин Терзийски : „Ще подкрепя ПУП-ът в този вариант, в който е изготвен сега. Ще представя кратка хронология, има решение на Общински съвет през 2016 г., дадено е задание с параметрите, проведена е обществена поръчка, избран е изпълнител, преминати са редица обществени обсъждания, одобрен е от експертен съвет, а посоката на ПУП-а е запазване на територията и създаване на правила и нормативи за спиране на частни интереси. Сега обаче се появяват 17 нови на брой забележки, но остава неясно на базата на чие усмотрение са направени, след като вече планът е преминал всички необходими стъпки. Дори и да се приеме този ПУП, един от проектантите ясно заяви, че могат да бъдат правени допустими промени и е обяснено точно как. Това забавяне от 2 години буди основателни съмнения сред обществото. Тази територия е предназначена за парк и нищо друго“

На сесията присъства и бившия кмет Кирил Котев, който взе отношение по темата : „Не трябва да загубим най-ценното богатство на общината – парка. Изключително съм притеснен от това какво се случва с парка. Благодаря на г-н Аргиров, че точката стана обект на коментари и на г-н Терзийски, който задава резонни въпроси. Това което ме притеснява, че цялата информация и кореспонденция не е предоставена на съветниците. Притеснява ме, че новото ръководство има нова визия за парка на Сандански. Паркът е до горния край на езерото, другото нагоре не е парк и може да се предяват претенции на частници.

Кметът Атанас Стоянов заяви : „Очевидно е, че няма издадено нито едно разрешение за строеж в парка. Така ще бъде и занапред. Паркът е емблема на Сандански. Очевидно имаме пропуски в кореспонденцията. Проектантите на 25 януари казват, че нещата са изрядни. В същото време има писмо от Агнецията по кадастър, че проекта подлежи на одобрение и има съответните забележки. Ангажирам се да направим широко обсъждане до 10 март.“

Кирил Котев репликира Атанас Стоянов като каза : „Съгласуването с кадастъра се бави повече от година. Защо ? Не е нужно ново обществено обсъждане. Забележките, които възпрепятства приемането му нека бъдат изчистени, но ако изключите частните имоти от този ПУП, то той се обезмисля и това би отключило ръцете на частниците“.

В крайна сметка ПУП-ът не бе включен за гласуване и темата отново остана отворена.