55 % от екипите в училищата в община Сандански са тествани с антигенни тестове

Общинската пътна мрежа в Сандански е нормално проходима
януари 27, 2021
Вихрен и Пирин завъртяха равенство в контрола
януари 27, 2021
След новата заповед на министъра на здравеопазването, касаеща връщането на учениците в училище по утвърден график, част от учителите и непедагогическия персонал в училищата на територията на община Сандански, се тестват за COVID-19.
Целта на тестването е ограничаване разпространението на коронавируса, сигурността на децата и спокойствието на родителите.
Към момента 55 % от учителите и непедагогическия персонал в училищата в община Сандански са тествани с бързи антигенни тестове. Предстои тестването и на педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини и ясли в общината.
„Петима учители са дали положителни проби за коронавирус от началото на масовото тестване на педагогически и непедагогически персонал в област Благоевград“. Това каза за началникът на Регионалното управление на образованието Ивайло Златанов. „Констатираните положителни проби са на учители от Разлог, Сандански, Петрич и Якоруда. Вече са предприети необходимите действия и е уведомена Регионалната здравна инспекция“посочи Златанов.