1.13 млрд. лв., за саниране на сгради по Националния План за възстановяване и устойчивост

Представянето на кандидатите за депутати от Сандански по преференции
октомври 3, 2022
Атанас Стоянов избран за Кмет на годината в категория „Средна община“
октомври 4, 2022

Общият бюджет на процедурата е почти 1.13 млрд. лв., минималният размер на проект е 100 хил. лв., а максималният 6.5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради е до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Предвижда се общините да кандидатстват в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/ блок секция.

Кандидатстването с проекти ще бъде в рамките на два срока- до 15-ти февруари 2023 г. и до 31 март 2023 г.